“Kad nam je potrebno brzo slanje direktne pošte, EPPS d.o.o.. je pravi izbor. Tiskaju, ispišu adrese, naprave mape, ukratko pobrinu se da stranke prime kvalitetan promidžbeni materijal. ” Baby center