“S EPPS-om surađujemo dugi niz godina. Na temelju naših obračunskih podataka brinu da se naši računi za električnu energiju i prirodni plin kvalitetno ispišu te pošalju poštom u kratkom vremenu.” GEN-I d.o.o.