Ispis marketinške adresirane pošte mora biti kvalitetan i zato smo odabrali EPPS kao najvećeg ponuđača usluga ove vrste. Uslugu provode kvalitetno.” Hervis