“Uz kvalitetan ispis srećki, izuzetno nam je važan i sigurnosni aspekt. EPPS se pokazao pogodnim dobavljačem u oba aspekta, zbog čega već dugi niz godina uspješno surađujemo u tiskanju Ekspres srećki.” Loterija Slovenije d.d.