“Kod naše komunikacije sa strankama vrlo smo zahtjevni. Biramo partnere koji uspiju pratiti naše želje i koji nam mogu ponuditi najveću kvalitetu ispisa. Zato smo odabrali poduzeće EPPS.” Spar