“Mjesečno slanje računa predstavlja jedan od najčešćih i najbližih kontakata sa strankom. Zbog toga je od iznimnog značaja da se izvede kvalitetno i precizno te naravno da bude, koliko je to moguće, prilagođeno potrebama i željama naših stranaka. Drago nam je da se možemo uvijek osloniti na našeg partnera – poduzeće EPPS koje nam usluge provodi pouzdano, a usto pažljivo prati naše vizije glede razvoja zajedničkih usluga.” T2