“U našoj osiguravajućoj kući postavili smo visoke standarde za sve ispise/dokumentaciju koju šaljemo našim osiguranicima i povjerili smo uslugu EPPS-u jer uspješno ispunjava te standarde. Osiguravajuće društvo” Triglav Zdravstvena zavarovalnica d.d.