“Za osiguravajuće društvo Vita vrlo je važno da police osiguranja za naše klijente budu pripremljene točno, na vrijeme i kvalitetno. Iznimno smo zadovoljni suradnjom s EPPS-om jer uzimaju u obzir naše želje i vode računa da police osiguranja budu savršeno pripremljene te da ih klijenti dobiju na vrijeme.” Društvo za životno osiguranje Vita življenjska zavarovalnica d.d.